Felt med * er påkrevd.

Nettalliansen: Sterkere sammen gjennom riktig digitalisering

Embriq gir sin vurdering av utfordringene bransjen står ovenfor og hvordan tjenestene Embriq leverer kan brukes for å optimalisere driften av selskapene som inngår i Nettalliansen. Webinaret er kun tilgjengelig for alliansebedriftene.

Agenda:

  • Intro, kort om Embriq og avtalene vi har med NA
  • Utfordringsbilde – hva er endringsdriverne og utfordringene for nettselskaper fremover
  • Bruk av Quant Insight for moderne og avansert nettdrift
  • Mer fornøyde kunder og bedre kontroll med hendelser i nettet med sluttkundeappen «Min Strøm»
  • Automatiserte prosesser og arbeidsflyt m/Powercatch
  • Hvordan løse integrasjonsutfordringer med Quant Flow
  • Hvordan bli mer effektiv med IT – Muligheter innenfor Synergi avtalen på IT-drift
  • Kommende teknologier og hvordan forholde seg til dem og ta i bruk mulighetene
  • Q&A

Foredragsholdere

Jeanette Bratli

Sales Manager Services & Software

Jeanette Bratli jobber som salgssjef for forretningsområdet Services & Software i Embriq. Hun er opptatt av at nettselskaper skal kunne basere strategi på sammenstilt datautnyttelse fra ulike komplementerende applikasjoner. Hun er samtidig opptatt av optimal utnyttelse av målerdata inn mot både planleggingsarbeid og daglig agering.

Jens Haug

Direktør Produkt og Plattform

Jens Haug jobber som produktansvarlig for Embriq sin produktportefølje til energibransjen. Han har vært med fra produktsatsningens begynnelse, og er daglig opptatt av både produktenes kommersielle utvikling, produktstrategi, bransjens prosesser, teknologi og ikke minst kundenes nytteverdi ved bruk av Embriqs løsninger.